Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Grundtvig Asistanlığı Faaliyeti 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Sonuçları İle İlgili Açıklama

 
Kabul edilen başvuru sahiplerinin iş (çalışmayanlar için ev) adreslerine resmi yazıları ile e-posta adreslerine hibe sözleşmeleri gönderilecektir. Hibe sözleşmesini alan başvuru sahipleri 2 (iki) nüsha çıktısını alarak doldurulması gereken tüm alanları tam ve eksiksiz olarak elle doldurmalı, her sayfası imzalanmalı ve 30 takvim günü içinde Başkanlığımıza sunulmalıdır. Belirtilen süre içinde sunulmayan ve/veya herhangi bir şekilde üzerinde değişiklik yapılan sözleşmeler hükümsüz olacaktır.
 
Yedek listede bulunan başvuru sahiplerine Grundtvig bütçesinin imkan verdiği ölçüde, yayınlanan Grundtvig Asistanlık Faaliyeti 2012 Yedek Listesindeki sıraya göre hibe tahsisi yapılabilecektir. 31 Mart 2013 tarihine kadar hibe tahsisi mümkün olduğu taktirde yedekten kabul edilenlere resmi yazı ile birlikte hibe sözleşmesi gönderilecektir. İlgili tarihe kadar hibe tahsisi mümkün olmadığı taktirde, ayrıca bir yazı gönderilmeyecek ve başvuru reddedilmiş sayılacaktır.

Kabul Listesi

Yedek Listesi