Grundtvig Programında "yetişkin" aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

  • Yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki herkes.

Bu tanımın dışındaki kişiler yetişkin olarak kabul edilmemektedir.