Yetişkin Eğitimi Programı Duyuru ve Etkinlikleri

Erasmus+ / Yetişkin Eğitimi Programı Konulu İzleme Toplantısı

 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerin kalite, etki ve katma değerlerini artırmak amacıyla konulu izleme toplantıları (thematic monitoring meeting) düzenlenmektedir. Konulu izleme toplantıları, ortak bir konu etrafında kurumsal yararlanıcıları, proje sahiplerini, potansiyel yararlanıcıları ve paydaşları bir araya getirerek tecrübe ve bilgi alış verişini sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Yetişkin Eğitimi Program Koordinatörlüğü tarafından 12-13-14 Kasım 2014 tarihlerinde Kayseri’de Konulu İzleme Toplantısı düzenlenecektir.

Toplantının başlığı, "Erasmus+ Programı ve Türkiye’de Yetişkin Eğitiminin Geliştirilmesi” dir. Toplantıya Yetişkin Eğitimi Programı yararlanıcıları, potansiyel yararlanıcılar, konunun uzmanları ve paydaşlardan oluşan toplam 60 temsilcinin katılması beklenmektedir. Katılımcıların seçimi, Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından yapılacaktır. Sözkonusu toplantıya katılmak isteyen ve yetişkin eğitimi alanında çalışan, bu alanda bilgi ve tecrübelerini paylaşmak ve proje yapmak isteyen kuruluşlar 24 Ekim 2014 tarihine kadar önkayıt yapmak suretiyle başvurabilirler. Başvuru sahibi kuruluşu temsilen toplantıya katılacak temsilcinin,  kuruluşunun faaliyetleri hakkında bilgi sunabilecek ve uluslar arası bir proje yürütebilecek düzeyde ve aktif olması beklenmektedir. 

Toplantı katılımcılarını, yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde seçme yetkisi Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü'ne aittir. Gerekmesi halinde başvuru sahibinden ek bilgi ve/veya belge talep edilebilir. Toplantıya katılacak kişilerin seyahat dışındaki tüm masrafları (2 gece konaklama, yemek, dokümantasyon) Başkanlığımızca karşılanacaktır. Bu konuda seçilen kişilere ayrıca detaylı bilgi verilecektir. Toplantı başvurusunda bulunmak için önkayıt formunun en geç 24 Ekim 2014 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.  

Ön kayıt formuna ulaşmak için tıklayınız.


Bilgi için:

e-posta: yetiskinegitimi@ua.gov.tr

  • Tarihler: 08 Eki, 2014
http://bit.ly/1Bj7L3s