Tüm Programların Haberleri

Ülkemize Gelen Erasmus+ Yükseköğretim Öğrencilerinin İkamet İzinleri Hakkında

Erasmus+ kapsamında ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına gelen yararlanıcıların yabancı sigorta şirketlerinden akdettikleri sağlık sigortasıyla ilgili yaşanan problemlerin çözümüne ilişkin Hazine Müsteşarlığı Genelgesi ve konuyla ilgili Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yazısı  EK 1 ve EK 2’de yer almaktadır.

Buna göre Erasmus+ yararlanıcısı öğrenciler tarafından yabancı sigorta şirketlerine akdettirilen sağlık sigortalarının ikamet izni başvurusunda sunulabilmesi için Türkçe tercümesinin noter tarafından tasdik edilmesi veya öğrenciyi kabul eden yükseköğretim kurumu tarafından sağlık sigortası sözleşmesinin asgari poliçe içeriğine uygun olduğunun onaylanması gerekmektedir.

Yükseköğretim kurumlarımıza Erasmus+ faaliyeti kapsamında gelecek öğrencilerin yabancı sigorta şirketlerine akdettirdikleri sağlık sigortalarından EK 3’te verilen içeriğe uygun olanların kurum antetli kağıdına “İşbu poliçe 6.6.2014  tarih ve 9/2014 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ifadesi yer verilerek Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından onaylanması (imza ve mühür) ve öğrencilerin sağlık sigortalarının yanında bu onay belgesini ibraz ederek ikamet izni başvurusu yapmalarının sağlanması önemle duyurulur.

EK 1: Hazine Müsteşarlığı Genelgesi (12.01.2015)
EK 2: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Yazısı (26.01.2015)
EK 3: Hazine Müsteşarlığı Genelgesi (06.06.2014)

17 Mart 2015 Salı
http://bit.ly/1ABQQth