Tüm Programların Haberleri

Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar – KA201 Kodlu Başvuru Formunda Hata

2015 yılı Teklif Çağrısı döneminde son başvuru tarihi 31 Mart 2015 olan Ana Eylem 2 Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje başvurusu sunmuş ya da sunacak olan başvuru sahiplerinin dikkatine:

Avrupa Komisyonu tarafından Ana Eylem 2 Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje başvuruları için daha önce yayınlanmış olan KA201 (versiyon 2.05) elektronik başvuru formunda bölgeler arası ortaklık projesi yapacağını belirten kurumlar hariç olmak üzere diğer başvuru tiplerinde teknik bir hata saptanmıştır. Bu nedenle, eski form kaldırılmış ve KA201 formunun 2.06 versiyonu yayınlanmıştır.

TURNA sisteminde yayınlanmış olan KA201 başvuru formunun ilk sayfasındaki “Partnership between regions” sorusuna “No” cevabı verildiğinde önceki versiyonda teknik bir hata nedeniyle açılmayan D. Participating Organisations “Background and Experience” bölümleri yeni versiyonda doldurulabilir hale getirilmiştir.

Başvuru formlarını halihazırda çevrimiçi göndermiş olan kurumların aşağıdaki bağlantı adresinden indirecekleri ek belgeyi, başvuran ve ortak kurumların her biri için doldurmak suretiyle başvuru formlarına eklemeleri ve başvuru formunu yeniden çevrimiçi göndermeleri gerekmektedir. (Başvuru için gerekli olan diğer belgeler de ekli olmalıdır.) Ek belgeyi kullanmadan, TURNA sisteminde yayınlanan güncel formu (versiyon 2.06) indirerek yeniden doldurmanız ve göndermeniz de mümkündür. Bu durumda, başvuru tarihine uygun bir şekilde en son gönderilen form dikkate alınacaktır.

2015 KA201 Annex to the Application Form (2.05 versiyonu için Ek)

Başvurusunu henüz göndermemiş olan kurumlar TURNA sisteminde yayınlanan güncel formu (KA201 versiyon 2.06) kullanabilirler.

KA201 formunu bölgeler arası ortaklık tipinde dolduran kurumlar için değişiklik ya da ek belge gerekmemektedir.

Okullar arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje başvuruları için kullanılan KA219 kodlu elektronik formda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Detaylı bilgi için okulegitimi@ua.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

 


20 Mart 2015 Cuma
http://bit.ly/1EA0Zun