Tüm Programların Haberleri

2015 Yılı Yükseköğretim Koordinatörlüğü Toplantı Programı

Toplantılar için kayıt linkleri web sayfamız ve erasmusnet ağı üzerinden toplantı tarihinden yaklaşık bir ay önce ilan edilecektir.

# Toplantının Adı İli ve yeri Tarihi    Katılımcı Sayısı Davet Edilecek Kişiler/Kurumlar
1 KA1-Hareketlilik Proje Yönetim Toplantısı Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(Van)
21-22 Mayıs 2015 450 KA1-Hareketlilik Projesi Kabul Edilen Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus Ofisleri
2 Erasmus+ Yeni Başlayanlar Toplantısı Akdeniz Üniversitesi
Adrasan Tesisleri
(Antalya)
11-12 Haziran 2015 75 2015 yılında ECHE sahibi olan yükseköğretim kurumlarının personeli ile Erasmus Ofisinde yeni personeli olan diğer yükseköğretim kurumları
3 KA2-Stratejik Ortaklıklar Proje Yönetim Toplantısı Otel
(Ankara)
5 Ekim 2015 30 KA2-Stratejik Ortaklık Projesi Kabul Edilen Yükseköğretim Kurumları
4
Tematik Toplantı - Gelen Öğrenciler

Abdullah Gül Üniversitesi
(Kayseri)
23 Ekim 2015
200
KA1-Hareketlilik Projesi Yürüten Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus Ofisleri
5 KA1-Hareketlilik Bilgilendirme ve Teşvik Toplantısı
Afyon Kocatepe Üniversitesi
(Afyon)

19-20 Kasım 2015

450

KA1 Hareketlilik Projesi Sunmayı Planlayan Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus Ofisleri
6 Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumları Proje Yönetim Toplantısı


Afyon Kocatepe Üniversitesi
(Afyon)


20 Kasım 2015


80

Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Koordinatörü ve Ortağı Kurum/Kuruluşların Temsilcileri
7 KA1-Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Hareketliliği Proje Yönetim Toplantısı
Ulusal Ajans
(Ankara)
 
27 Kasım 2015
 
50
KA1-KA107 Projesi Kabul Edilen Yükseköğretim Kurumları
 
8
Stratejik Ortaklık Biglilendirme Toplantısı
 
Otel
(İzmir)
 
30 Kasım 2015
 
200
 
KA2 Stratejik Ortaklık Projesi Sunmayı Planlayan Yükseköğretim Kurumlarının personeli 
9
Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı
(Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri, Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme, Jean Monnet)
Sürmeli Oteli
(İstanbul)

3 Aralık 2015200

Merkezi Projeler hakkında bilgi almak isteyen yükseköğretim kurumlarının ilgili personeli

24 Nisan 2015 Cuma
http://bit.ly/1DjvcKk