Tüm Programların Haberleri

2015 Yılı Teklif Çağrısı Erasmus+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2015 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 85 proje teklifinden 82’si uygunluk kontrolü kriterlerini karşılayarak içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir.

2015 yılında Başkanlığımız tarafından hibe sağlanacak olan Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği  projeleri, 2015 yılı Teklif Çağrısına ve 2015 Program Kılavuzunda belirtilen yöntem ve ölçütlere uygun olarak içerik değerlendirmesi sürecinde aldıkları puanlara göre belirlenmiştir.

Programlarımıza gösterilen yoğun talebe karşılık, bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle projelerin tamamının desteklenmesi mümkün olamamıştır.

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup Başkanlığımız sözleşme aşamasında proje hibelerinde revizyon yapacaktır.

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara gönderilecektir. Bunun yanı sıra proje teklifleri başarılı bulunan kurumlar ile proje uygulama ve mali yönetim konularında yapılacak olan Proje Başlangıç Toplantısının yer ve tarihi ile kabul edilen projelerden sorumlu Başkanlığımız uzmanlarının iletişim bilgileri ileri bir tarihte bildirilecektir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Yükseköğretim Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, bu vesile ile başarılı projeleri kutlar, hibe desteği alamayan kurumlarımızın yeni dönemde yeni projelerini bekleriz. 

EK:
2015 yılı Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Hareketliliği Projeleri Kabul Listesi


Önemli Not I: Avrupa Komisyonu ile ülkemiz arasındaki 2015 Yılı Delegasyon Anlaşması imza sürecinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle ülkemize tahsis edilen toplam bütçe henüz kesinlik kazanmamıştır. İlan edilen listeler Delegasyon Anlaşmasının imzalanması ile birlikte kesinlik kazanacak olup, hibe sözleşmeleri bu süreci takiben kurumlara iletilecektir.

Önemli Not II: Merkezimiz 2015 yılı hibe sözleşmeleriyle ilgili olarak yapacağı yazışma ve tebligatlarda yaygın olarak KEP sistemini kullanacağından, projesi kabul edilen tüm kurumların bir KEP hesabına sahip olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, henüz KEP hesabı almamış olan kurumların en kısa sürede KEP hesabı edinmeleri önemlidir.

04 Eylül 2015 Cuma
http://bit.ly/1JILraG