Tüm Programların Haberleri

23 Ekim 2015 - Gelen Öğrenciler ve Uluslararasılaşma konulu toplantı - Kayseri


23 Ekim 2015 tarihinde, Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi ev sahipliğinde Gelen Öğrenciler ve Uluslararasılaşma konulu tematik bir toplantı düzenlenecektir.

Kurumlarımızın ortak oldukları üniversitelerden öğrenci getirme sürecinde karşılaştıkları engeller ve uygulamada yaşadıkları sorunların ele alınacağı toplantıda, konuyla ilgili çözüm önerilerinin tartışılması ve gelen öğrenci sayısı yüksek üniversitelerle bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanması planlanmaktadır.

 

Aşağıda yer alan taslak gündem çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantıya "Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi" sahibi olan yükseköğretim kurumlarımızdan birer kişinin katılımı beklenmektedir. Katılımcıların en geç 02 Ekim 2015 tarihi mesai bitimine kadar resmi yazıda verilen bağlantıdan kayıt yaptırmaları gerekmektedir:

Kayıt Linki 

Toplantı davet yazısı
Davetli kurum listesi


Toplantı Programı ve Sunumları

09:00-09:30  Kayıt ve Çay - Kahve ikramı

09:30-10:00  Açılış Konuşmaları

- Mesut KAMİLOĞLU, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı

- Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü

10:00-11:00  Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Bağlamında Güncel Gelişmeler

                        - Prof. Dr. Hasan MANDAL, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

11.00-11:30   Çay - Kahve Arası

11:30-12:00  Türkiye’nin Gelen Öğrenci Durumu Genel Değerlendirmesi

                        - Hür GÜLDÜ, Yükseköğretim Koordinatörü; Türkiye Ulusal Ajansı

12:00-12:30 Abdullah Gül Üniversitesi Uygulamaları

                        - Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ, Gençlik Direktörü, Abdullah Gül Üniversitesi

12:30-14:00  Öğle Yemeği

14:00-15:15 Panel: Gelen öğrenci konusunda mevcut durum ve yaşanan sıkıntılar

                        Moderatör: Hür GÜLDÜ, Yükseköğretim Koordinatörü; Türkiye Ulusal Ajansı

                        - Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi, Fahrettin Kerim KADIOĞLU

- İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Fatih AYNA

- İstanbul Aydın Üniversitesi- Pınar ELBASAN, Erasmus+ Kurum Koord.

15:15-15:45  Çay - Kahve Arası    

15:45-17:00  Panel: İyi Uygulama örnekleri

Moderatör: Ercan LAÇİN, Yükseköğretim Uzmanı; Türkiye Ulusal Ajansı

                                - Anadolu Üniversitesi, Doç. Dr. Bilge Kağan ÖZDEMİR, Erasmus Kurum Koord.

                        - Çukurova Üniversitesi, Semra SADIK KRUPKA, Erasmus Kurum Koord.

                        - Uludağ Üniversitesi, Volkan Kahraman, Okutman

 

15 Eylül 2015 Salı
http://bit.ly/1J9t9f5