Tüm Programların Haberleri

2015 Erasmus+ Projeleri KDV Muafiyet Süreci Hakkında

IPA II Döneminde vergi istisnasına yönelik olarak uygulanacak olan vergi istisnalarının usul ve esaslarını belirleyen Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2015 Yılı Erasmus+ Proje yararlanıcısı olarak, öncelikle Tebliğ’de belirtilen usulü takip ederek (EK-3 te yer alan Bilgi Formu doldurulup Merkez Başkanlığımıza gönderilmeli, Merkez Başkanlığınca imzalanan form kurumunuza geri gönderildikten sonra ilgili makama “KDV İstisna Sertifikası Talep Dilekçesi” ile müracaat edilerek)  Tebliğdeki KDV İstisna Sertifikasını temin ettikten sonra proje kapsamındaki harcamalarınızı KDV’den muaf olarak yapabilir ve bugüne kadar ödediğiniz KDV’leri yine Tebliğ’de belirtilen usulü takip ederek iade alabilirsiniz. 

Tebliğ ve Eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Mesleki Eğitim projeniz için KDV Muafiyet Formuna projeye ait ilgili TURNA hesabından ulaşabilirsiniz.
26 Şubat 2016 Cuma
http://bit.ly/21xmmaV