Tüm Programların Haberleri

Erasmus+ Yararlanıcıları için (IPA hariç) KDV Muafiyeti Prosedürü

Başkanlığımızca yürütülmekte olan Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personelinin Hareketliliği (KA1) ve Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar (KA2) faaliyetleri kapsamında 2015 yılı Teklif Çağrısı Döneminde kabul edilmiş olan projelerin KDV Muafiyeti başvurusunda kullanılacak form aşağıda yer almaktadır. 

KDV muafiyeti prosedürü ile ilgili tüm belgelere Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait http://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat adresindeki "IPAII Genel Tebliği ve Ekleri" başlığından ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: 2015 yılı Teklif Çağrısı döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında hibe desteği alan projeler sahipleri KDV muafiyeti için TURNA'da yayınlanmış olan KDV Bilgi Formu'nu kullanmalıdır. 

KDV Bilgi Formu - Boş
KDV Bilgi Formu - Örnek Doldurulmuş Form

01 Mart 2016 Salı
http://bit.ly/1Qq3EhK