Tüm Programların Haberleri

2016 Dönemi Yükseköğretim Hareketlilik (KA103) Birinci Ara Rapor Ek Hibe Dağıtım Sonuçları

2016 döneminde Erasmus+ Yükseköğretim için Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetinde hibe sözleşmesi imzalanan 160 yükseköğretim kurumu ve 10 ulusal hareketlilik konsorsiyumundan birinci dönem içi ara raporları alınarak ek hibe ve iade talepleri toplanmıştır.

Komisyonun  Erasmus+ Yükseköğretim için Bireylerin Öğrenme Hareketliliğine yönelik öncelikleri ve ülke merkezli faaliyetlere tahsis edilen bütçenin etkin kullanımı da dikkate alınarak ek hibe talebinin mevcut kaynağa kıyasla çok yüksek olması sebebiyle ara rapor sonrası ek hibe tahsisatı 24.02.2017 tarihli Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yönlendirme ve İzleme Komitesi kararıyla sadece personel hareketliliği kapsamındaki talepleri karşılamak üzere, yükseköğretim kurumları ve konsorsiyumlar için aşağıda belirtilen yöntemler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir:

Yükseköğretim Kurumları için Birinci Ara Dağıtım Ek Hibe Dağıtım Yöntemi
Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları için Birinci Ara Dağıtım Ek Hibe Dağıtım Yöntemi

Birinci ara dağıtım sonucu ek hibe dağıtımı ve yenilenen sözleşme tutarları tabloları:

Yükseköğretim Kurumları
Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları
07 Mart 2017 Salı
http://bit.ly/2lBBNDI