Tüm Programların Haberleri

RAY Network Üçlü Zirve Toplantısına Katılım Sağlandı

RAY Network oluşumunun geleceğiyle ve uygulamalarıyla ilgili karar almak amacıyla, iki yılda bir üçlü zirve toplantısı (“triangular summit”) yapılarak, politika yapıcılar, gençlik araştırmacıları ve uygulayıcılar (gençlik çalışanları) arasında geri bildirim paylaşımı ve fikir alışverişi oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yıl, 24-26 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen üçlü zirveye, 29 Avrupa ülkesinden Ulusal Ajansları temsilcileri, araştırma ortakları, gençlik çalışanları, bağımsız araştırmacılar, DG EAC temsilcileri ve Avusturya Aile ve Gençlik Bakanlığı temsilcileri katılım sağlamıştır.


Türkiye Ulusal Ajansı olarak Başkanlığımız temsilcilerinin de yer aldığı toplantı, Avrupa çapında politika dünyası ile Ulusal Ajanslar, araştırmacılar, gençler ve gençlik çalışanlarını bir araya getiren büyük bir organizasyon olması açısından önem arz etmektedir. RAY Network araştırma çalışmalarının bulgularının sunulmasının yanı sıra, çeşitli konularda çalıştaylar ve tartışmalar düzenlenmiş ve paydaşlardan mevcut Gençlik projelerine ve gelecek Program dönemine yönelik öneriler alınmıştır. Çalıştay gruplarında, RAY Network’e üye olan tüm ülkelerin hazırlayarak paylaşımda bulunmaları gereken Ulusal Analiz Raporları bulguları çerçevesinde paylaşımlarda bulunulmuş, İngilizce ve Türkçe olarak basılı raporlarını sunan tek ülke olan Türkiye’nin raporları, henüz raporlarını tamamlayamamış olan diğer Avrupa ülkelerine yol gösterici olmuştur.

RAY Network Erasmus+ Gençlik Türkiye Ulusal Analiz Raporları için burayı tıklayınız.

RAY Network Nedir?

Gençlik Programı’nın Araştırma Temelli Analizi ve İzlenmesi girişimi (Research-based Analysis and Monitoring of Youth in Action Programme, RAY Network), Gençlik Programı’nın gençlere ve gençlik çalışanlarına sağladığı yaygın öğrenme deneyiminin yarattığı etkiyi bilimsel olarak, kanıta ve araştırmaya dayanarak incelemek amacıyla 29 ükenin Gençlik Ulusal Ajansları ile araştırma ortakları tarafından hayata geçirilen uluslararası bir girişimdir. Gençlik Programlarının daha iyi anlaşılmasına, gençlik alanında yeni politikalar geliştirilmesine hizmet eden bir yaklaşımdır.

RAY Network’e Hangi Ülkeler Üyedir?

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya,  Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye.

RAY Network Ne Yapar?

2014 yılına kadar, RAY Network, öncelikle Gençlik Programı’nın proje katılımcıları ve proje liderleri gibi programa dâhil olan aktörler üzerindeki etkilerini, yeterlilik gelişimi ve öğrenme (süreçleri) ve Gençlik projelerinde öğrenmeyi teşvik eden önlemler bağlamında inceleyen, proje katılımcıları ve liderleriyle anket, mülakat, odak grup görüşmesi, vb. nitel ve nicel araştırmalar yürütmüştür. Ayrıca, Gençlik Programı’nın ve program kapsamında finanse edilen projelerin uygulamalarını araştırmıştır. Erasmus+ Programı’nın (2014-2020) başlatılmasıyla birlikte, RAY Network araştırma çerçevesini Erasmus+ Gençlik faaliyetlerine uyarlamıştır. Türkiye, Gençlik projelerine katılan katılımcı ve proje liderleri üzerindeki etkileri derinlemesine incelemek amacıyla:

- Erasmus+ Gençlik Programı‟nın izlenmesi ve geliştirilmesine olduğu kadar program tarafından desteklenen projelerin kalitesinin arttırılmasına da katkıda bulunmayı hedefleyen, Erasmus+ Gençlik Programı’nın araştırma temelli analizi ve izlenmesi projesi (RAY-MON).

ve

- Erasmus+ Gençlik Programı'nın eğitim/destek faaliyetlerine dâhil olan gençlik çalışanları ve gençlik liderlerinin, yeterlilik gelişimi ve kapasite geliştirmesi olanakları hakkında, Erasmus+ Gençlik Programı’na dâhil olan kuruluşlara olan etkisini de ayrı bir modülde kapsayacak şekilde, hazırlanan bir araştırma projesi (RAY-CAP).

araştırmalarına katkı vermektedir.

2011 yılından beri RAY Network’e üye olan Türkiye’nin hazırlanan tüm raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.11 Mayıs 2017 Perşembe
http://bit.ly/2pDu8mj