Tüm Programların Haberleri

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti 2017 Yılı Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2017 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 206 proje başvurusundan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde,

-KA202 Mesleki Eğitim Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 26 adet proje başvurusu hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-1), 18 adet proje başvurusu yedek olarak belirlenmiştir (Ek-3).

-KA202 Mesleki Eğitim İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında, 1 adet proje başvurusu hibe desteği almaya hak kazanmıştır (Ek-2).

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup, gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje başvuru sonuçları, başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurumlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız uzmanlarının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Ek-1: 2017 yılı Mesleki Eğitim Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar Kabul Listesi

(Proje numarasına göre sıralıdır)

Ek-2: 2017 yılı Mesleki Eğitim İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar Projeleri Kabul Listesi

Ek-3: 2017 yılı Mesleki Eğitim Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar Yedek Listesi

(Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır.)

28 Eylül 2017 Perşembe
http://bit.ly/2yczWeA