Tüm Programların Haberleri

IPA Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi Etki Analizi

Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmiş olan yaklaşık 17 milyon Avro tutarındaki Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi ile:

- Okul ve Yetişkin Eğitimi Kurumlarının AB düzeyinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterme kapasitesinin artırılması,

- Personelin mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarının geliştirilmesi,

- Hareketlilik faaliyetleri sonucunda personelin edindiği beceri ve yeterliliklerin tanınırlığının artırılması

sağlanmıştır.

 Projenin geliştirilmesinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı arasındaki etkin işbirliği ve diyalog önemli rol oynamıştır.

Proje kapsamında Okul ve Yetişkin Eğitimi personeli Erasmus+ Programı kapsamındaki Avrupa ülkelerine hareketlilik olanaklarından faydalanmış ve mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirme imkânı bulmuşlardır.

Proje sonuçlarını değerlendirmek üzere yapılan etki analizi çalışması ile proje tanıtımına yönelik kısa filmlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. 

Değerlendirme Raporu

Değerlendirme Raporu Genişletilmiş Özet (Türkçe)

Değerlendirme Raporu Genişletilmiş Özet (İngilizce)

Kısa Film I

Kısa Film II

26 Ekim 2017 Perşembe
http://bit.ly/2lkJH4D