Tüm Programların Haberleri

Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri Sözleşme Öncesi Gerekli Belgeler

Sayın Proje Sahipleri,

2017 yılı teklif çağrısı döneminde Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında kabul listesinde yer alan projelerin uygulanabilmesi için başvuru sahibi kurumlarla hibe sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

Hibe Sözleşmesinin imzalanması için tamamlanması gereken belgeler şunlardır:

•Turna sistemi üzerinden doldurulacak "Sözleşme Bilgi Formu" (Bu forma projede yer alan tüm ortakların validasyon işlemlerinin tamamlanmasından sonra erişilebilecektir.)

•Başvuru formunun ekinde yüklenmemiş ise tüm ortaklara ait ortaklık yetki belgesi (Mandate)

Bunlara ek olarak ;

Yararlanıcı kuruluş şirket ise;

•Ticaret sicili gazetesinde yayımlanan tasdikli şirket ana sözleşmesi

•Yetkili kurumlardan alınacak şirketin faaliyette olduğunu gösterir belge

•İmza sirküleri (Noter tasdikli)

•Şirket adına hibe sözleşmesini imzalamaya yetkili olduklarını gösteren yönetim kurulu kararı

•Hesapların kapandığı son mali yıla ait onaylı mali bilanço.

•Vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığını gösterir son aya ait belge

•SGK borcu olmadığını gösterir son aya ait belge

 

Yararlanıcı kuruluş sivil toplum kuruluşu ise;

•Kuruluşları ile ilgili kanun, tüzük, sözleşme vb. gibi belgelerin tasdikli örneği

•Yetkili kurumlardan alınacak sivil toplum kuruşulunun faaliyette olduğunu gösterir belge

•İmza sirküleri (Noter tasdikli) 

•Kuruluş adına hibe sözleşmesini imzalamaya yetkili olduklarını gösteren yönetim kurulu kararı

•Projenin uygulanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı

•Hesapların kapandığı son mali yıla ait gelir gider durumunu gösteren onaylanmış beyanname vb. belge

•Vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığını gösterir son aya ait belge

•SGK borcu olmadığını gösterir son aya ait belge

 

 

17 Kasım 2017 Cuma
http://bit.ly/2mBosfC