Tüm Programların Haberleri

2018 Yılı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Alanında Proje Başvurusu Yapacak Kurum ve Kuruluşlar İçin Duyuru

2018 yılı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinin başarılı bir şekilde hazırlanması ve uygulanması bakımından proje sunacak kurumların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Projelerin;

 • Kurumların ihtiyacını yansıtması
 • Erasmus+ Programı amaç ve kurallarına uygun şekilde hazırlanması,
 • Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

UYGUN FAALİYETLER

 • Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti, yetişkin eğitimi personeline yönelik her türlü öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak amacıyla yetişkinlerin eğitiminden sorumlu personelin becerilerini geliştirmeyi amaçlayan hareketlilik faaliyetlerini kapsamaktadır.
 • Erasmus+ Yetişkin Eğitimi, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, yetişkinlerin temel mesleki eğitimi (I-VET) ile meslek sahiplerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan sürekli/devam eden mesleki eğitimlerine (C-VET) yönelik projeler, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetleri kapsamına girmemektedir. Temel beceriler ve anahtar yeterlikler hakkında detaylı bilgi için 2018 Erasmus+ Program Rehberi ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006/962/EC sayılı Tavsiye Kararı incelenebilir.

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU

 • Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projelerine, Türkiye’de faaliyet gösteren mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurum ve kuruluşları, tek başlarına veya ulusal konsorsiyum oluşturarak başvuru yapabilmektedirler. Ulusal konsorsiyum üyelerinin tamamı mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurumlarından oluşmalıdır ve tek başına veya konsorsiyum halinde yapılan başvurular arasında puanlama açısından herhangi bir öncelik söz konusu değildir.

 • Başvuran kurum ve varsa ulusal konsorsiyum üyesi yerel ortakların, mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurumu olup olmadıkları, ne tür yetişkin eğitimi faaliyetleri yaptıkları, proje konusunda geçmiş deneyim ve faaliyetleri, başvuru formunun ilgili bölümlerinde açıklanmalıdır. Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, kurumların yetişkin eğitimi kurumu olup olmadıklarına karar verilirken, başvuru formundaki bilgiler esas alınacak, gerek duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edilebilecektir.

UYGUN KATILIMCILAR

 • Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinin katılımcıları, ülkemizdeki mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurum ve kuruluşlarında görevli yetişkinlerin eğitiminden sorumlu eğitimcilerdir.

 • Aşağıda sayılan örnek gruplar yetişkin eğitimi hareketlilik projelerindeki yurtdışı faaliyetlere katılamamaktadırlar:

 • Yetişkin eğitiminden sorumlu olmayan kamu veya özel sektör çalışanları ile serbest çalışanlar,
 • Yetişkinlerin mesleki eğitiminden sorumlu personel,
 • Kamu veya özel sektör çalışanlarının ve serbest çalışanların eğitimlerinden sorumlu personel,
 • Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim, oryantasyon ve rehberlik gibi faaliyetlerden sorumlu personel,
 • Mesleki eğitim dışındaki alanlarda eğitim almaya devam eden yetişkin öğreniciler,
 • Mesleki ve teknik eğitim almaya devam eden yetişkin öğreniciler,
 • Okul öncesinden itibaren yükseköğretim dâhil örgün eğitime devam eden öğrenciler.

Not: Sayılan grup ve kişiler örnek niteliğindedir. Yukarıda sayılmamış olsa da, yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterlik eğitimlerinden sorumlu olmayan kişilerin bu projelerde katılımcı olamayacakları unutulmamalıdır.

BAŞVURUYA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

 • Ev sahibi kurumların PIC numaraları kurumun yetkili kişisinin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
 • Üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla temin edilen PIC numaraları kurum yetkilisinin bilgi ve izni olmadan kullanılmamalıdır.
 • Doğrudan yurt dışı ortağın kurumsal e-posta adresinden ve kurum yetkilisinden alınmayan veya üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla alınan e-postalara itibar edilmemelidir.
 • Başvuru formundaki Doğruluk Beyanını imzalayan kurum yetkilisi, katılımcı sayısı, faaliyet içeriği (kurs, işbaşı eğitimi…) konusunda yurt dışı ortakla mutabakata vardığını beyan etmekte ve yurt dışı faaliyetin başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanacağını taahhüt etmektedir. Başvuru formları, içeriğinde ve eklerinde belirtilen hususlar göz önüne alınarak değerlendirildiğinden, başvuru öncesi ortaklık kurulmamış olması gibi Doğruluk Beyanına aykırı durumların tespiti halinde, Başkanlığımız tarafından projenin iptali başta olmak üzere tüm tedbirlerin alınacağı, gerekirse hukuki işlem başlatılacağı unutulmamalıdır. 
 • Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden hükümler içeren sözleşme imzalamamaları gerekmektedir. Projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü sorular için Başkanlığımıza müracaat edilebilir. Proje hazırlama aşamasında olan kurumlara yönelik olarak düzenlenmekte olan proje destek toplantıları için Başkanlığımız internet sitesinden başvuru yapılabilmektedir.
 • Projeler bir veya birkaç ihtiyacı gidermek için hazırlanabileceğinden, projelerin katılımcı, kurum, sektör vb. aktörlerin ihtiyaçları belirlenerek ve gerekirse bunun için ön çalışma yapılarak hazırlanması önemle tavsiye edilmektedir.
 • Personel eğitimi açısından belirlenecek proje konusunun yurt dışında uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir.
 • Kurumların, projelerini kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.
 • Proje teklifinde hedeflenen sonuçların ve etkinin başvuran ve ortak kurumların gerçekleştirebileceği, yetki ve kapasitelerini aşmayan, gerçekci hedefler olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin; ulusal mevzuat açısından yetkisi olmayan bir kurumun yetişkin eğitimi projesinde program geliştirme veya mevzuat çalışması yapma gibi sonuç veya çıktıları hedeflemesi, projenin içerik değerlendirmesi sırasında gerçekci bulunmayabilir.
 • Yetişkin eğitimi kapsamında hazırlanacak projelerin yurtdışı ortak aramak amacıyla Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) internet sayfasından yararlanılabilir. İlgilenilen bir proje veya kuruluşun iletişim bilgilerini bulmak için Avrupa Komisyonu Proje Sonuçları Platformu (Projects Results Platform) kullanılabilir.

Hazırlık, başvuru, uygulama gibi tüm süreçlere ilişkin bilgi desteği ve her türlü sorular için Başkanlığımıza bilgi@ua.gov.tr adresi aracılığıyla müracaat edilebilir. Proje hazırlığı aşamasında olan kurumlara yönelik olarak düzenlenmekte olan proje destek toplantıları için Başkanlığımız internet sayfasından başvuru yapılabilmektedir.

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için, Başkanlığımız internet sitesinde yer alan 2018 Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümleri incelenebilir.

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz.

Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü 

09 Ocak 2018 Salı
http://bit.ly/2CTpuLG