Tüm Programların Haberleri

2017 Dönemi KA103 Ara Rapor Ek Hibe Dağıtım Sonuçları

2017 döneminde Erasmus+ Yükseköğretim için Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Program Üllkeleri ile Hareketlilik (KA103) faaliyetinde hibe sözleşmesi imzalanan 166 yükseköğretim kurumu ve 18 ulusal hareketlilik konsorsiyumundan dönem içi ara raporları alınarak ek hibe ve azaltma talepleri toplanmış; yükseköğretim kurumlarının azaltma talepleri, ek hibe talep eden yükseköğretim kurumlarının taleplerini karşılamakta kullanılmıştır. Ulusal Hareketlilik konsorsiyumlarının taleplerine oranla azaltma tutarı çok düşük olup konsorsiyumların ek hibe talepleri için hibe dağıtımı yapılmamış, azaltma talepleri kabul edilmiştir.

Ara rapor sonuçlarına göre yenilenen sözleşme tutarları ve ek hibe dağıtım yöntemine ilişkin açıklamalara aşağıdaki belgelerden ulaşılmaktadır:

2017 Dönemi KA103 Ara Rapor Yenilenen Sözleşme Tutarları-Yükseköğretim Kurumları

2017 Dönemi KA103 Ara Rapor Yenilenen Sözleşme Tutarları-Konsorsiyumlar

2017 Dönemi KA103 Ara Rapor Ek Hibe Dağıtım Yöntemi

 

25 Haziran 2018 Pazartesi
http://bit.ly/2ttJ1M9