Tüm Programların Haberleri

2018 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları

 
Değerli Başvuru Sahipleri,

2018 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Başkanlığımıza sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 1032 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde;

a) KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları kapsamında, Başkanlığımızca kabul edilen 88 projede 100 Türk okulu; diğer Program Ülkelerindeki ulusal ajanslara yapılan başvurular içinde kabul edilen 353 projede ise 364 Türk okulu hibe desteği almaya hak kazanmıştır (EK-1). 12 adet Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (EK-2).

b) İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında, 13 adet KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (EK-3), 2 adet KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (EK-4).

 c) Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 8 adet KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (EK-5), 2 adet KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (EK-6).

İlan edilen hibe miktarları azami olup gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir. Proje ortaklarına ayrıca Başkanlığımızca bildirim yapılmayacak olup ortaklar başvuru sahibi kurum tarafından bilgilendirilmelidir.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız personelinin iletişim bilgileri daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

EK-1: 2018 Yılı Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) Başvuruları Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır)  

EK-2: 2018 Yılı Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) Başvuruları Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır)

EK-3: 2018 Yılı İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Başvuruları Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır sıralıdır)

EK-4: 2018 Yılı İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Başvuruları Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır)

EK-5: 2018 Yılı Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Başvuruları Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır)

 
14 Eylül 2018 Cuma
http://bit.ly/2MAOlE1