Tüm Programların Haberleri

2018 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2018 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yetişkin Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında Başkanlığımıza sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 130 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde;

a) İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında; 6 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-1),

b) Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 22 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-2), 2 adet proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (Ek-3).

İlan edilen hibe miktarları azami olup gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir. Proje ortaklarına ayrıca Başkanlığımızca bildirim yapılmayacak olup ortaklar başvuru sahibi kurum tarafından bilgilendirilmelidir.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız personelinin iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Ek-1: 2018 yılı İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.) 

Ek-2: 2018 yılı Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar Stratejik Ortaklıklar Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)  

Ek-3: 2018 yılı Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar Yedek Listesi (Puana göre sıralıdır.)

19 Eylül 2018 Çarşamba
http://bit.ly/2QL8zOU