Tüm Programların Haberleri

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti 2018 Yılı Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 199 proje başvurusundan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde,

-KA202 2018 yılı Mesleki Eğitim Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 13 adet proje başvurusu hibe desteği almaya hak kazanmıştır. (Ek-1)

-KA202 2018 yılı Mesleki Eğitim İyi Uygulamaların Değişimini Destekleyen Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında, 9 adet proje başvurusu hibe desteği almaya hak kazanmıştır (Ek-2).

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup, gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje başvuru sonuçları, başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurumlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız uzmanlarının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Ek-1: 2018 yılı Mesleki Eğitim Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar Projeleri Kabul Listesi


 (Proje numarasına göre sıralıdır)

Ek-2: 2018 yılı Mesleki Eğitim İyi Uygulamaların Değişimini Destekleyen Stratejik Ortaklıklar Projeleri Kabul Listesi


20 Eylül 2018 Perşembe
http://bit.ly/2QO8ael