Tüm Programların Haberleri

2018 Dönemi KA103 Ek Hibe Dağıtım Sonuçları

2018 yılı kapsamında Başkanlığımıza tahsis edilen hibelerin sektörel dağılımında revizyon yapılması için AB Komisyonu’na talepte bulunulmuş olup, revizyon teklifi AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.  Revizyon sonucunda oluşan ek hibe dağıtım sonuçlarına göre yenilenen sözleşme tutarları ve ek hibe dağıtım yöntemine ilişkin açıklamalara aşağıdaki belgelerden ulaşılmaktadır.

2018 Dönemi Ek Hibe Tahsis Edilen KA103 Projeleri

 31 Aralık 2018 Pazartesi
http://bit.ly/2VkOdOP