Teklif Çağrıları

 

Avrupa  Komisyonu, Erasmus+ Programı 2020 Teklif Çağrısını yayınladı. 

Erasmus+ Programı 2020 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.

Aşağıda Erasmus+ Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2020 yılı son başvuru tarihleri verilmektedir.

Tüm başvuru formlarının yer aldığı Erasmus+ Formlar sayfasından buradan erişebilirsiniz.

Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır:

 1. Ülke Merkezli Projeler 
 2. Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır)
 1. Ülke Merkezli Projeler

 2. Merkezi Projeler
  • KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
   • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR,EN)
  • KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği
   • Bilgi Ortaklıkları (TR,EN)
   • Sektörel Beceri Ortaklıkları (Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır, TR,EN)
   • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
   • Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
  • KA3 Politika Reformlarına Destek
   Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir:
   • Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik ve Eğitim)(EN)
   • Politika Yeniliği İçin Girişimler(EN)
  • Jean Monnet (TR,EN)
  • Spor Destekleri
   • İşbirliği Ortaklıkları (TR,EN)
   • Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TR,EN)
   • Küçük İşbirliği Ortaklıkları
2014 - 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.

2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda 2020 yılında hibe çağrısına çıkılan tüm Ülke Merkezli ve Merkezi faaliyetlerin son başvuru tarihlerini, tarih sırasına göre bulabilirsiniz:


Proje Türü Başvurulacak Yer Son Başvuru Tarihi Bilgi İçin
KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 5 Şubat 2020 www.ua.gov.tr
30 Nisan 2020 www.ua.gov.tr
1 Ekim 2020 www.ua.gov.tr
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 5 Şubat 2020 www.ua.gov.tr
5 Şubat 2020 www.ua.gov.tr
5 Şubat 2020 www.ua.gov.tr
5 Şubat 2020 www.ua.gov.tr
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 13 Şubat 2020 Yürütme Ajansı
KA2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 5 Şubat 2020 www.ua.gov.tr
30 Nisan 2020 www.ua.gov.tr
1 Ekim 2020 www.ua.gov.tr
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 24 Mart 2020 www.ua.gov.tr
24 Mart 2020 www.ua.gov.tr
24 Mart 2020 www.ua.gov.tr
24 Mart 2020 www.ua.gov.tr
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 26 Şubat 2020 Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 26 Şubat 2020 Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 26 Şubat 2020 Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 5 Şubat 2020 Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 5 Şubat 2020 Yürütme Ajansı
KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 5 Şubat 2020 www.ua.gov.tr
30 Nisan 2020 www.ua.gov.tr
1 Ekim 2020 www.ua.gov.tr
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI
Teklif çağrısı Yürütme Ajansı'nın internet sayfasından takip edilebilecektir. Yürütme Ajansı
Teklif çağrısı Yürütme Ajansı'nın internet sayfasından takip edilebilecektir.  Yürütme Ajansı
Teklif çağrısı Yürütme Ajansı'nın internet sayfasından takip edilebilecektir.  Yürütme Ajansı
ÖZEL EYLEMLER
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 20 Şubat 2020 Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI2 Nisan 2020


Yürütme Ajansı


Proje Türü Başvurulacak Yer Son Başvuru Tarihi Bilgi İçin
AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI-ESC

 • Gönüllülük Projeleri (kurumlar için başvuru)

 • Dayanışma Projeleri
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

5 Şubat 2020
30 Nisan 2020
1 Ekim 2020


www.ua.gov.tr