2023 Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (DEOR) Toplantısı

ERASMUS+ PROJELERİNDE “DEOR” Nedir?

Proje uygulama aşaması kadar büyük bir öneme sahip olan “projelerin sonuçlarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması (disseminetion and exploitation of results, DEOR)” Erasmus+ Programın ana hedeflerinden bir tanesidir. Bu iki kavramın şu biçimde tanımlanması mümkündür:

Yaygınlaştırma, proje sonuçları ve başarılı projeler hakkında planlı bilgi sunma süreci iken proje sonuçlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ise projenin tamamlanmasının ardından proje çıktılarının ilgili sektörde kullanılmaya devam etmesidir.

Bu ana hedefe uygun olarak; Ajansımız tarafından 2016 yılından bu yana “Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması Toplantıları” (DEOR) düzenlenmektedir. Bu toplantılarda farklı sektörlerden hibe desteği kazanmış Erasmus+ projeleri, bu projelerin sonuçlarından istifade edebilecek kurum/kuruluş temsilcilerine tanıtılmaktadır. Bu minvalde gerçekleşen toplantılar ile proje yürüten kurumlar ile bu projelerin sonuçlarından istifade edebilecek kurumlar arasında irtibat kurulması ve fikir alışverişi yapma potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

2023 DEOR Toplantı İçeriği

Bu doğrultuda, 2023 Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması Toplantısı (2023 DEOR Toplantısı) kapsamında farklı sektörlerde Erasmus+ Programının ana önceliklerinden olan “dijitalleşme” alanında uygulanmış 5 projenin çıktıları, bu projelerin temsilcileri tarafından aktarılacaktır. Toplantı sonunda katılımcıların kendi kurumlarında dijitalleşme alanında yürüttükleri çalışmalar ve bu çalışmaların nasıl daha etkili bir hale getirilebileceği konularında görüş ve önerilerini paylaşmaları hedeflenmektedir.

 

2023 DEOR Toplantı Bilgileri

  • Tarih: 16 Kasım 2023 Perşembe
  • Saat: 30-18.00
  • Toplantı Yeri: Çevrim içi (Zoom Platformu)
  • Toplantı Bağlantısı: Zoom bağlantısı yalnızca https://bit.ly/2023-DEOR-ON-KAYIT sayfasında paylaşılan ön kayıt formunu dolduran kişilere iletilecektir.
  • Ön kayıt formu 14 Kasım 2023 saat 17.00'da kapanacaktır.
  • Ön kayıt formunu dolduran kişilere 15 Kasım 2023 tarihinde 2023 DEOR Toplantısı'nın zoom katılım bağlantısımail yoluyla iletilecektir.
  • Formu doldururken kurumunuzun uzantısını gösteren resmi mail adresinizi kullanmanız gerekmektedir.
  • Toplantıya vakitlice girilmesi önem arz etmektedir.