2021 Yılı Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Proje Başvurusu Yapacak Kurum ve Kuruluşlar için Duyuru

Son başvuru tarihi 11 Mayıs 2021 Brüksel saati ile 12:00 olan 2021 yılı Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği projelerinin başarılı bir şekilde hazırlanması ve uygulanması için proje sunacak kuruluşların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir. Projelerin kuruluşların ihtiyacını yansıtması, Erasmus+ Programı amaç ve kurallarına uygun şekilde hazırlanması ve Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

 

UYGUN FAALİYETLER

 

Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri, Okul Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların okul eğitiminden sorumlu personeline ve öğrencilerine yurt dışındaki Program Üyesi ülkelerde eğitim alma fırsatı sunar.

 

 • Okul eğitiminden sorumlu personel için uygun yurt dışı hareketlilik faaliyetleri işbaşı eğitim, eğitim-öğretim görevlendirmesi, kurs ve eğitimlerdir.
 • Okul öğrencileri için uygun yurt dışı hareketlilik faaliyetleri öğrenci gruplarının değişimi, kısa ve uzun dönemli bireysel öğrenme hareketlilikleridir.
 • Uzman ev sahipliği, öğretmen ve eğitmen ev sahipliği ile hazırlık ziyareti gibi faaliyetler de desteklenmektedir.

 

UYGUN BAŞVURU YAPISI

 

 • Başvurular, tüzel kişiliğe sahip okul eğitimi alanında örgün eğitim veren kurum/kuruluşlar ile yerel ve bölgesel kamu yetkilileri, koordinasyondan sorumlu kurum/kuruluşlar ve okul eğitimi alanında görevli diğer kurum/kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Kurum/kuruluşların uygunluğu, verdikleri eğitim programlarına ve faaliyetlerine göre belirlenecektir. Uygun kurum tanımları ve örnekleri aşağıda verilmiştir.
 • Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri kapsamında aynı Teklif Çağrısı döneminde bir kuruluş tarafından yalnızca bir başvuru yapılabilir. Bu projeler kapsamında sadece tekil başvuruyapılması mümkündür.
 • Bir konsorsiyum adına, Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği proje başvurusu yapılamaz.
 • Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip kuruluşlar, Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği proje başvurusunda bulunamaz.

 

UYGUN KURUM TANIMLARI VE ÖRNEKLERİ

 

Ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıdaki görevlerden en az birini yerine getiren ve okul eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri için başvuru yapabilir:

 

 • Okul öncesi, ilköğretim, genel eğitim müfredatına sahip ortaöğretim düzeyinde eğitim verilmesi,
 • Okul eğitim kurumlarının ulusal ve yerel düzeyde sevk ve idaresi,
 • Herhangi bir düzeyde okul eğitim stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Okul eğitimi alanında denetim ve kalite kontrolü,
 • Okul eğitimi personelinin mesleki gelişimlerine yönelik yeterliliklerin, standartların ve fırsatların tanımlanması.

 

Yukarıda sayılan alanlarda faaliyet gösteren örnek kurum/kuruluş türleri şunlardır:

 

 • Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar,
 • Örgün genel ortaöğretim kurumları, genel eğitim müfredatı içeren örgün mesleki ortaöğretim kurumları,
 • İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığının okul eğitimi alanındaki ilgili Genel Müdürlükleri

 

UYGUN KATILIMCILAR

 

 • Faaliyetin hedef kitlesi, öğretmenler, okul eğitimi personeli ve okul öğrencileridir.
 • Yurt dışı hareketlilik faaliyetine katılması planlanan personelin hareketlilik tarihinde, gönderen kuruluşun personeli olması gerekmektedir.
 • Yurt dışı hareketlilik faaliyetine katılması planlanan öğrencilerin hareketlilik tarihinde, gönderen kuruluşun öğrencisi olması gerekmektedir.
 • Diğer faaliyetler için Program üyesi ülkelerden olmak şartıyla, uzman ev sahipliği için okul eğitimi alanında uzman kişiler, öğretmen ve eğitmen ev sahipliği için eğitimi devam eden ya da yeni mezun öğretmen adayları, hazırlık ziyareti için personel hareketliliği için belirtilen şartları taşıyan kişiler uygun katılımcı olarak kabul edilir.
 • Bir Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği projesinde azami 30 katılımcı yer alabilir.

 

BAŞVURUYA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

 

 • Ev sahibi kuruluşların OID numaraları kuruluşun yetkili kişisinin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
 • Üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla temin edilen OID numaraları kuruluş yetkilisinin bilgi ve izni olmadan kullanılmamalıdır.
 • Yurt dışındaki hareketlilik faaliyetine ev sahipliği yapacak kuruluşun kurumsal e-posta adresinden ve kurum yetkilisinden alınmayan veya üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla alınan e-postalara itibar edilmemelidir.
 • Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden hükümler içeren sözleşme imzalamamaları gerekmekte olup Projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru için Başkanlığımıza müracaat edilmelidir.
 • Projeler bir veya birkaç ihtiyacı gidermek için hazırlanabileceğinden; projelerin katılımcı, kurum, sektör vb. aktörlerin ihtiyaçları belirlenerek ve gerekirse bunun için ön çalışma yapılarak hazırlanması önemle tavsiye edilmektedir.
 • Proje kapsamında katılım sağlanacak eğitimin, neden yurt dışında alınacağının başvuru formunda açık bir şekilde gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
 • Başvurularda KA122-SCH başvuru formu kullanılacaktır.
 • Başvuru formu, yurt dışında eğitim verecek ev sahibi kuruluşun girilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, başvuru formundaki ilgili alan doldurulmadan önce, yurt dışındaki ev sahibi kuruluş(lar)la iletişime geçilerek gerekli görüşmelerin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Önceki Erasmus+ Programı döneminde Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projelerinde yer alan “Kısa Dönemli Öğrenci Grupları Değişimi” faaliyeti yeni dönemde KA1 faaliyeti altında “Öğrenci Gruplarının Hareketliliği” faaliyeti olarak devam edecek olup okulların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu kapsamda, başvuru yapacak okulların “Öğrenci Gruplarının Hareketliliği” ve “Öğrencilerin Kısa-Uzun Dönemli Öğrenme Hareketliliği” faaliyetleri kapsamında yurt dışı hareketliliği planladığı okul ya da okullarla gerekli iletişim ve görüşmeleri yapmış olması gerekmektedir.
 • Yurt dışında katılım sağlanacak faaliyetler için ev sahipliği yapacak kuruluşun seçimi başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır.
 • Kurs/Eğitim Faaliyeti planlanıyor ise, yurt dışı ev sahibi kuruluşlar “Quality Standards for courses under Key Action 1” dokümanında yer alan hususlar doğrultusunda belirlenmelidir.
 • Proje hazırlık ve uygulama aşamalarında “Erasmus Quality Standards”   Erasmus Kalite Standartlarında belirtilen tüm kriterlere uyulması zorunludur.
 • Her kuruluşun, proje başvurusunu kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlaması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.
 • Proje teklifinde hedeflenen sonuçların ve etkinin başvuran kuruluşun gerçekleştirebileceği, yetki ve kapasitelerini aşmayan, gerçekçi hedefler olmasına dikkat edilmelidir.
 • Okul eğitimi kapsamında hazırlanacak projelerde yurt dışı ortak aramak amacıyla School Education Gatewayinternet sayfasından ve eTwinning Platformundan yararlanılabilir. İlgilenilen bir proje veya kuruluşun iletişim bilgilerini bulmak için Avrupa Komisyonu Proje Sonuçları Platformu (Projects Results Platform) kullanılabilir.

 

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için, Başkanlığımız internet sitesinde yer alan 2021 Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümleri incelenebilir.

 

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz.

 

Okul Eğitimi Koordinatörlüğü