2022 Yılı R1 Dönemi Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Proje Başvuru Sonuçları

Değerli başvuru sahipleri,

 

2022 yılı Avrupa Dayanışma Programı Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Gönüllülük Projeleri (ESC51) ve Dayanışma Projeleri (ESC30) başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

 

Akredite kuruluşlara hibe tahsis edilmesi sürecinde, ESC Program Rehberinde belirtilen çerçeveye uygun olarak belirlenen ve Başkanlığımızın İnternet sayfasında ilan edilen kurallar göz önünde bulundurulmuştur. ESC30 kapsamında 214 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 50 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış, 4 proje yedek olarak belirlenmiştir.

 

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup, gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

EK-1:Avrupa Dayanışma Programı Dayanışma Projeleri (ESC30) Kabul Listesi

 

EK-2:Avrupa Dayanışma Programı Dayanışma Projeleri (ESC30) Yedek Listesi

 

EK-3:Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikasına Sahip Kuruluşlar için Gönüllülük Projeleri (ESC51) R1 Hibe Dağıtım Listesi