Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA)

Avrupa Komisyonu, 2025 yılına kadar Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına ilişkin sürecin bir parçası olarak, Erasmus+ Programı çerçevesinde uygulanan; öne çıkan ve fark yaratan öğretim uygulamalarını sergilemek, bu anlamda istisnai katkılar sağlayan öğretmenlerin/eğitimcilerin ve okullarının çalışmalarının tanınırlığını sağlamak ve bu çalışmaları teşvik etmek için Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA) verilmesi uygulamasını başlatmıştır.

 

Her bir Erasmus+ Program üye ülkesi için 4’er ödül olacaktır. Bunlar eğitim verilen hedef kitlenin yaş kategorilerine göre:

 

  • Okul öncesi / erken çocukluk dönemi okulları,
  • İlköğretim,
  • Genel ortaöğretim ve
  • Mesleki eğitim okullarıdır.

 

Erasmus+ projeleri hibe tabanlı olduğundan, ödüller maddi ödüller değil, sembolik değeri olan ve mesleki gelişimin tanınırlığı ve teşvikine yönelik sembolik ödüller olacaktır (seçilen projeleri temsil eden öğretmenler için bir kupa ve sertifika ve ödül alanların diğer ödüllü projelerle karşılıklı bilgi, deneyim paylaşımı ve ağ kurma imkânı bulması vb.). Yeni Program döneminde KA2 faaliyeti altında yer alacak ve başvuruları Komisyon merkezli alınacak olan Erasmus+ Öğretmen Akademileri gibi, bu ödül uygulaması da profesyonel mükemmelliği, profesyonel ağları ve uygulama topluluklarının kurulmasını ve ayrıca yurtdışında öğrenme hareketliliğini teşvik ederek öğretmenleri ve eğitimcileri kariyerlerinde desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

Her Program ülkesindeki Ulusal Ajanslar, söz konusu Ajans tarafından hibelendirilen merkezi olmayan KA1 (öğrenme hareketliliği) ve KA2 (stratejik ortaklıklar) projeleri arasından EITA ödülü için aday projeleri seçecektir. Genel bir kural olarak, ilk Erasmus+ Programı döneminde (2014-2020) başlamış ve sonuçlanmış KA1 veya KA2 projeleri seçim için dikkate alınacaktır. Nihai raporu usulüne uygun olarak sunulan ve nihai raporu değerlendirilmesi tamamlanmış bir proje sonuçlandırılmış proje olarak kabul edilmektedir.

 

Ödüller yıllık olarak verilecek olup, bu yılki tema uzaktan, karma/harmanlanmış (blended) hibrit öğrenmedir. Bu terimlerden kasıt; okul içi ve uzaktan öğrenme ortamlarının, farklı öğrenme araçlarının ve farklı öğrenme stratejilerinin bir arada kullanılmasıdır. Bu tema; mevcut Covid-19 süreci ve Dijital Eğitim Eylem Planı bağlamı ile de uyumludur.

 

Uzaktan, karma/harmanlanmış (blended) hibrit öğrenme konusunda, Avrupa işbirliği yoluyla, yenilikçi uygulamalar geliştiren ve azami gayret gösteren öğretmenler/eğitimciler  (ve okulları/kurumları) ödülün hedef kitlesidir. Spesifik olarak; Erasmus+ projeleri aracılığıyla, farklı ülkelerde ve bağlamlarda başkaları için ilham kaynağı olabilecek, öğretme ve öğrenmeye yönelik yenilikçi, daha önce az bilinen veya daha az uygulanan yaklaşımlar geliştiren ve uygulayan öğretmenler/eğitimciler (ve okulları) aday gösterilebilecek ve ödüllendirilecektir.

 

Ülkemizin Koordinatör olduğu projeler içinden yukarıda söz edilen bağlamda:

 

İlk Erasmus+ Programı döneminde (2014-2020) başlamış ve nihai rapor değerlendirmesi sonuçlanmış KA1 veya KA2 projeleri arasından; belirtilen tematik alanlara uygun çalışma yürüten ve öncelikle “iyi uygulama örneği” (Good Practice Example) seçilen projeler, ikincil olarak final raporu puanı 80 ve üzeri olan projeler arasından seçim işlemi gerçekleştirilerek ilgili kurumlara bilgi verilecektir. Yukarıda çerçevesi verilen kapsamdaki projeler içinden aday projeler, tematik öncelik açısından uygunlukları ve yenilikçi özellikleri (metodolojisi, çevresel bağlamı, etkisi ve öğretmenlerin/eğitimcilerin bu kapsamdaki katkıları alt kriterlerdir) açısından değerlendirilerek belirlenecektir.