ERASMUS+ PROGRAMI HİBE ÖDEMELERİNİN BAŞLAMASINA İLİŞKİN DUYURU

Avrupa Birliğinin 2021-2027 Mali Çerçevesinin yaklaşık bir yıl gecikmeyle onaylanması ve bunun sonucu olarak ülkemiz dahil katılımcı ülkelerin AB Programlarına gecikmeli dahli, yararlanıcıların 2021 yılı hibesi kullanımlarının gecikmesine neden olmuştur.

 

Bu bağlamda ülkemizin 2021-2027 dönemi Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarına katılımını sağlayan anlaşmaların ancak 27 Ekim 2021 tarihinde ve 2021 yılına ait Finansal Katkı Anlaşmasının da ancak 9 Aralık 2021 tarihinde imzalanması mümkün olabilmiştir.

 

İmzalanan ve yürürlüğe giren söz konusu anlaşmalar doğrultusunda yararlanıcı kuruluşlarımıza yapılan hibe tahsisatları, Türkiye Ulusal Ajansı’nın internet sitesinden (www.ua.gov.tr) ilan edilmektedir.

 

Bu çerçevede, Erasmus öğrencilerimiz öncelikli olarak değerlendirilerek, üniversitelerimize 15 Aralık 2021 tarihinde hibe tahsisleri ilan edilmiş olup, hibe ödemeleri 22 Aralık 2021 itibarıyla yapılmaya başlanmıştır.

 

Kamuoyumuza ve yararlanıcılarımıza saygıyla duyurulur.