PERSONEL ALIM SINAVI SONUÇLARI

24 Nisan-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamlanan Türkiye Ulusal Ajansı Personel Alım Sınavı sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan e-devlete giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

 

Sınav Sonuçları

 

Sınav sonuçlarına gerekçesi ile birlikte 5 (beş) işgünü içerisinde (1-5 Temmuz 2024) yazılı olarak itiraz kabul edilmektedir. İtiraz sonucu yapılacak değerlendirmeler ilgili adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıda yer alan belgeleri 12-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında elden ya da posta yolu ile Ajansımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Başarılı olan adayları tebrik ediyor, sınava katılan tüm adaylara ilgileri için teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.

  

GEREKLİ BELGELER

a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

b) Uzman Yardımcıları için yabancı dil bilgisine ilişkin belge (YDS sonuç belgesi veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge)

c) Adli sicil kaydına ilişkin belge,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

d) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi ve SGK Hizmet Dökümü,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf.

 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI