Program Ülkelerinde Kurs ve Eğitim

Bu faaliyet, mesleki eğitimden sorumlu personelin, bilgi ve yeterliliklerini geliştirmeleri amacıyla, Program Üyesi bir ülkedeki yapılandırılmış bir kurs veya eğitim merkezinde eğitim alma fırsatı sunar. Kurs sağlayıcılarının “aşağıdaki linkte yer alan ve Quality Standards for courses under Key Action 1 (learning mobility of individuals)” başlığı altında belirtilen kriterleri taşıması gerekmektedir:

Program Kurs ve Eğitim

Program Kurs ve Eğitim

Mesleki eğitimdeki öğrenici hareketliliği ile temel mesleki eğitim programlarına devam eden öğreniciler (mesleki ve teknik ortaöğr...

Erasmus+ Mesleki Eğitim
Devamı