Ortaklık

Bu fırsat, eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ulusal veya ulusötesi işbirliği ve öğrenme fırsatları sunar.

Jean Monnet

Jean Monnet

Jean Monnet faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmalarında araştırma ve öğretme konusunda iyileştirmeyi amaçlar. Üniver...

Erasmus+ Jean Monnet
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti, okul eğitimi personelinin Program Üyesi ülkelerde öğretmenlik yapması, kursa katılm...

Erasmus+ Okul Eğitimi
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Bu faaliyet ile proje ortağı kurumların mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yu...

Erasmus+ Mesleki Eğitim
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Bu faaliyet, yükseköğretim kurumlarının program ülkelerindeki yükseköğretim kurumları ile ortaklık kurarak öğrenci ve personel (ak...

Erasmus+ Yükseköğretim (Program Ülkeler...
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme hareketliliği kapsamında, Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlara, yetişkin eğitimi veren personeline yurt...

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Kurum /kuruluşlara Gençlik değişimleri ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği faaliyetleriyle yurt dışındaki kurum/kuruluşlarla o...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Bu faaliyet, yükseköğretim kurumlarının ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile ortaklık kurarak öğrenci ve personel (akadem...

Erasmus+ Yükseköğretim (Ortak Ülkeler)
Devamı
Spor Alanında İşbirlikleri

Spor Alanında İşbirlikleri

Erasmus+ Spor Destekleri; Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamak ama...

Erasmus+ Spor Destekleri
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Avrupa Üniversiteleri Girişimi, yükseköğretim kurumlarının uzun vadeli yapısal ve stratejik işbirliği geliştirebilecekleri uluslar...

Erasmus+ Avrupa Üniversiteleri Girişimi
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya bir...

Erasmus+ Sektörel Beceri Ortaklıkları
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Avrupa'da yükseköğretim ve iş dünyasını biraraya getirerek, yükseköğretim, işdünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik çerçevede yenili...

Erasmus+ Bilgi Ortaklıkları
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Bu projeler ulusötesi işbirliği projeleri olup gençlik programı çerçevesinde Program ve Ortak ülkelerle kurumlar arasında yapılan ...

Erasmus+ Gençlik Alanında Kapasite Geli...
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Program ülkeleri ve Ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında uluslararası işbirliğini sağlayarak Ortak ülkelerdeki yükse...

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Kapasit...
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Okul Eğitimi alanında Stratejik Ortaklıklar, okul eğitimine yönelik iyi uygulamaların değişimi ya da yenilikçi uygulamaların geliş...

Erasmus+ Okul Eğitimi (Stratejik Ortakl...
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Mesleki Eğitim alanında Stratejik Ortaklıklar, mesleki eğitime yönelik iyi uygulamaların değişimi ya da yenilikçi uygulamaların ge...

Erasmus+ Mesleki Eğitim (Stratejik Orta...
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yükseköğretim alanında Stratejik Ortaklıklar, yükseköğretim alanında yenilikler üretmek ve uygulamak amacıyla Program Üyesi ülkele...

Erasmus+ Yükseköğretim (Stratejik Ortak...
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yetişkin Eğitimi alanında Stratejik Ortaklıklar, yetişkin eğitimine yönelik iyi uygulamaların değişimi ya da yenilikçi uygulamalar...

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi (Stratejik Or...
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Gençlik Alanındaki Stratejik Ortaklıklar, kurum ve kuruluşların gençlik alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfe...

Erasmus+ Gençlik (Stratejik Ortaklıklar...
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Okullar Arası Değişim Ortaklıkları faaliyeti ile okullara iyi uygulamaların değişimi amacıyla Program Üyesi ülkelerdeki okullarla ...

Erasmus+ Okul Eğitimi (Okullar Arası)
Devamı