2019 Dönemi KA103 Sözleşme Belgeleri

Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı için tıklayınız.

Öğrenci Öğrenim /Staj Hibe Sözleşmesi için tıklayınız.

Öğrenci Öğrenim Staj Hibe Sözleşmesi (Taslak Ek Sözleşme) için tıklayınız.

Öğrenim için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) için tıklayınız.

Öğrenim için Öğrenim Anlaşması - Rehber (Learning Agreement for Studies - Guidelines) için tıklayınız.

Staj için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeships) için tıklayınız.

Staj için Öğrenim Anlaşması - Rehber (Learning Agreement for Traineeships - Guidelines) için tıklayınız.

Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hibe Sözleşmesi için tıklayınız.

Personel Hareketliliği Anlaşması - Ders Verme (Staff Mobility Agreement  - Teaching)  için tıklayınız.

Personel Hareketliliği Anlaşması - Eğitim Alma  (Staff Mobility Agreement  - Training)  için tıklayınız.

ErasmusNet Üyelik Takip Formu için tıklayınız.

Konsorsiyum projeleri Hibe Sözleşmesi EK-IV Geçerli Oranları için tıklayınız.

Konsorsiyum projeleri Hibe Sözleşmesi EK-V Yetki Belgesi Şablonu için tıklayınız.