Logolar

Değerli Yararlanıcılarımız,

Yürütmekte olduğunuz projeler, finansmanı Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan projelerdir. Bu sebeple Türkiye Ulusal Ajansı ile imzaladığınız sözleşme çerçevesinde Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) proje çıktılarınızda aşağıdaki logoları kullanmanız zorunludur:

2021-2027 DÖNEMİNDE ERASMUS+ veya ESC PROGRAMLARI KAPSAMINDA UYGULANAN PROJELER

2021-2027 yılları arasındaki herhangi bir çağrı kapsamında yürütülmüş/yürütülmekte olan Erasmus+ veya ESC projeleri için kullanılması zorunlu 3 logo soldan sağa, sırasıyla AB Başkanlığı logosu, Türkiye Ulusal Ajansı logosu ve AB logosudur:

1) Avrupa Birliği Başkanlığı Logosu

2) Türkiye Ulusal Ajansı Logosu (Ajansımız Logo Kullanım Kılavuzu)

3) AB Logosu (Avrupa Birliği Logoları Kullanım Kılavuzu )

Tamamı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde kullanılacak AB logosu:

BLACK Outline

BLACK

PANTONE

POS

BLACK_Outline

BLACK

PANTONE

POS

Bir bölümü Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde kullanılacak AB logosu:

BLACK_Outline

BLACK

PANTONE

POS

BLACK_Outline

BLACK

PANTONE

POS

Bununla birlikte; Erasmus+ Programında araştırma, rapor, kitapçık... gibi basılı yayınlarda yukarıda verilen logoların yanı sıra aşağıdaki metni kullanabilirsiniz. Ürün Avrupa Dayanışma Programı kapsamında üretiliyorsa lütfen aşağıdaki parantez içindeki versiyonu kullanınız.

"Erasmus+ / Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Burada yer alan içerik yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve bu görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

veya

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-2020 DÖNEMİNDE ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA UYGULANAN PROJELER

2014-2020 yılları arasındaki herhangi bir çağrı kapsamında yürütülmüş/yürütülmekte olan Erasmus+ projeleri için kullanılması zorunlu logolar şunlardır:

Bununla birlikte; Erasmus+ Programında araştırma, rapor, kitapçık... gibi basılı yayınlarda yukarıda verilen logoların yanı sıra aşağıdaki metni kullanmanız zorunludur:

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

veya

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 

2014-2020 DÖNEMİNDE ESC PROGRAMI KAPSAMINDA UYGULANAN PROJELER

2014-2020 yılları arasındaki herhangi bir çağrı kapsamında yürütülmüş/yürütülmekte olan ESC projeleri için kullanılması zorunlu logolar şunlardır: