Logolar

Değerli proje yararlanıcılarımız,

Yürütmekte olduğunuz projeler finansmanı Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan projelerdir. Bu sebeple Türkiye Ulusal Ajansı ile imzaladığınız sözleşme çerçevesinde Erasmus+ ve ESC proje çıktılarınızda aşağıdaki logoları kullanmanız zorunludur:

ERASMUS+ PROGRAMI:

 

  • Erasmus+ Programında araştırma, rapor, kitapçık... gibi basılı yayınlarda yukarıda verilen logoların yanı sıra aşağıdaki metni kullanmanız zorunludur:

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

veya

“Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein”

 

ESC PROGRAMI:

c