Kişisel Veri Politikası

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilere ilişkin her türlü işlemi ifade eder. Türkiye Ulusal Ajansı'nın kişisel veri işleme ilkeleri aşağıdaki gibidir.

Türkiye Ulusal Ajansı’yla kisiselveri@ua.gov.tr adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.

1. Veri Sorumlusu

Türkiye Ulusal Ajansı

Ehlibeyt Mah. Mevlana Bulvarı No:181 06520 Çankaya / ANKARA

 

2. Kişisel Verilerin Toplanmasının, Saklanmasının ve İşlenmesinin Amacı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından toplanan kişisel verilerinizin niteliği, sağlanan veya sunulan özel hizmete bağlıdır. Örneğin, hizmetlerimizin sağlanması için kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz toplanmaktadır. Kişisel veri olarak ihtiyaç duyulan en asgari ve gerekli veriler toplanmaktadır, işlenen veriler yalnızca ilgili amaçlar için kullanılmaktadır. Kişisel verilerin kullanım amaçları genel olarak aşağıdaki gibidir.

  • Hizmetlerin yürütülmesini, sunulmasını, korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak
  • Gelen geri bildirimlere göre iletişim kurmak,
  • Bilgilendirme mesajları göndermek,
  • Eğitim çağrılarında/davetlerinde bulunmak,

 

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Başvuru ve ekleri aracılığıyla toplanan kişisel veriler, Türkiye Ulusal Ajansı web uygulamaları (Turna vb.) ve personeli tarafından işlenir.

Ayrıca bilgilendirme etkinlikleri/toplantıları, program tanıtım etkinlikleri/toplantıları, eğitim kursları ve seminerleri katılımcılarına ait kişisel veriler toplanmaktadır. Bu toplantı/etkinlikler sırasında çekilen video ve fotoğraflarda yer alma konusunda toplantı öncesinde açık rıza onayınız alınmaktadır.

 

4. Verilerin Saklanma Süresi

Türkiye Ulusal Ajansı, tüm kişisel verileri saklama süresi bakımından yasal düzenlemelere uymaktadır. Başvurular aracılığıyla aldığı verileri, en az proje ve raporlama süreci tamamlanana kadar saklamak zorundadır. Söz konusu veriler bu süreçten sonra da olası ihtilaf, değerlendirme ve denetimler bakımından bir süre daha saklanmaktadır.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verisi kayıtlı kişi, verileri hakkında bilgi alma, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik ya da yanlış verilerinin düzeltilmesini talep etme ayrıca kişisel veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerinin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel verisi kayıtlı kişi, kişisel verilerin işlenmesinde bir ihlal olduğundan şüphelenirse, önce Veri Sorumlusu’na başvurmak şartıyla denetim makamına (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) şikayette bulunma hakkına sahiptir.

c