Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

 • Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa Birliği programlarını en etkin şekilde yürüterek vatandaşlarımız ile kurum ve kuruluşlarımızın bu programlardan azami şekilde istifade etmelerini temin etmek. 

 

Vizyonumuz

 • Uluslararası işbirliği ile yürütülen eğitim, gençlik ve spor projelerinin ülkemizin beşeri sermayesinin geliştirilmesine yönelik katkısını nicelik ve nitelik bakımından en üst düzeye taşımak,
 • Vatandaşlarımızın kişisel, sosyal ve mesleki becerileri ile kurum ve kuruluşlarımızın kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik programların ihtiyaç, verimlilik ve etki bakımından en doğru hedef kitlelere ve yeni kullanıcılara ulaşmasını sağlamak,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek uluslararası faaliyetlerde ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesine ve katılımcıların kendi kültürünü ve değerlerini doğru tanıması ve tanıtmasına yönelik tedbirler almak,
 • Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki kurum ve kuruluşlarımızın uluslararasılaşmasının önündeki engellerin mümkün olan en yüksek oranda ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak,
 • Programların ülkemizin kalkınma politikaları, öncelikleri ve 2023 vizyonu ile uyumlu şekilde icra edilmesini temin etmektir.

 

Değerlerimiz,

 • Sonuç Odaklılık
 • Stratejik Yönetim
 • Öncü ve Yenilikçi Yaklaşım
 • Güvenirlik ve Şeffaflık
 • Tarafsızlık
 • Farklılıklara Saygı
 • Etkinlik ve Verimlilik
c