Kurum/Kuruluşlar İçin

Kurum/Kuruluşlar İçin

Bu fırsat; STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kâr amacı güden kuruluşların yurt içindeki kurum ve kuruluşlara gönüllü göndermelerine ve/veya yurt içinden gönüllü kabul etmelerine imkân tanır. Yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. Akreditasyon belgesi; eğitim kurumlarının proje başvurularını kolaylaştırmaya, yükseköğretim kurumlarının biraraya gelerek işbirliği yapmalarına ve gençlik alanındaki kurum ve kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı kapsamında proje başvurusu yapabilmelerine imkân tanır.

Ortaklık

Bu fırsat, eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ulusal veya ulusötesi işbirliği ve öğrenme fırsatları sunar.

Politika Reformuna Destek

Bu fırsat; yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlar...

Gönüllülük

Bu fırsat; STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kâr amacı güden kuruluşların yurt içindeki kurum ve kuruluşlar...

Ulusal Faaliyetler

Bu fırsat gençlik alanında çalışan kurum/kuruluşlara bulundukları toplumda olumlu değişimler oluşturmak amacıyla sorumluluk alma ...

Akreditasyon

Akreditasyon belgesi; eğitim kurumlarının proje başvurularını kolaylaştırmaya, yükseköğretim kurumlarının biraraya gelerek işbirli...

Öğrenme Hareketliliği

Bu fırsat; öğrencilere, eğitmenlere, gençlere, gençlik çalışanlarına ve spor personeline bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır.