Etik Komisyonu

Türkiye Ulusal Ajansı Etik Komisyonu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda 11.01.2022 tarihli 23121 sayılı Başkanlık Makamı Onayı ile uygun bulunmuştur.

Türkiye Ulusal Ajansı’nda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik duyarlılığı arttırmak, Ajans yöneticileri ve personelinin görevlerini yerine getirirken etik ilkelere uygun davranış göstermeleri yönünde teşvik edici ve yol gösterici olmak, personelin etik ilkelerle ilgili karşılaştığı sorunlar hakkında tavsiye ve yönlendirmede bulunmak, görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine halel getirecek davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.

 

Sözleşmeye buradan ulaşabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

09/07/2018 Tarihli 703 Sayılı KHK Kamsamında 25/5/2004 Tarihli ve 5176  Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul Esasları Hakkında Yönetmelik