2020 Dönemi KA103 Sözleşme Belgeleri

2020 Dönemi

Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı - Düzeltme Metni için tıklayınız.

Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesi için tıklayınız.

Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi için tıklayınız.

Learning Agreement for Studies için tıklayınız.

Learning Agreement for Studies - Guidelines için tıklayınız.

Learning Agreement for Traineeships için tıklayınız.

Learning Agreement for Traineeships - Guidelines için tıklayınız.

Staff Mobility Agreement  - Teaching  için tıklayınız.

Staff Mobility Agreement  - Training  için tıklayınız.

Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu (Öğrenci) için tıklayınız.

Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu (Personel) için tıklayınız.

Sözleşme Ek IV Geçerli oranlar için tıklayınız.

Konsorsiyum projeleri Hibe Sözleşmesi EK-V Yetki Belgesi Şablonu için tıklayınız.

ErasmusNet Üyelik Takip Formu için tıklayınız.