2022 Yılı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-VET) Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-VET) kapsamında 2022 teklif çağrısı döneminde Başkanlığımıza sunulan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan 79 adet başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 13 kurum Mesleki Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna hak kazanmıştır (Ek-1).

Başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan adreslere e-posta yoluyla gönderilecektir.

Akreditasyonun geçerli olabilmesi için ekli kabul listesinde yer alan başvuru sahiplerine daha sonra gönderilecek olan Erasmus Akreditasyonu Kabul Beyanı’nın başvuru sahibi kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz

Ek-1: 2022 yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-VET) Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralanmıştır.)