2022 Yılı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-ADU) Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-ADU) kapsamında 2022 yılı teklif çağrısı döneminde Başkanlığımıza sunulan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan 43 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 1 kurum Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna hak kazanmıştır (Ek-1).

Başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan adreslere e-posta yoluyla gönderilecektir.

Akreditasyonun geçerli olabilmesi için daha sonra gönderilecek olan Erasmus Akreditasyonu Kabul Beyanı’nın başvuru sahibi kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Ek-1: 2022 yılı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu Kabul Listesi