Erasmus+ Programı 2022 Yılı Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-SCH) Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

Erasmus+ Programı, Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-SCH) kapsamında 2022 yılı teklif çağrısı döneminde Başkanlığımıza sunulan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan 78 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 2 kurum Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna hak kazanmıştır (Ek-1).

Başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan adreslere e-posta yoluyla gönderilecektir.

Akreditasyonun geçerli olabilmesi için kabul listesinde yer alan başvuru sahiplerine daha sonra gönderilecek olan Erasmus Akreditasyonu Kabul Beyanı’nın başvuru sahibi kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek-1: 2022 yılı Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-SCH) Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)