Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlara Hibe Tahsis Edilmesine İlişkin Kurallar

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip kuruluşlara hibe tahsis edilmesine ilişkin kurallar, Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen çerçeveye uygun olarak tanımlanmıştır. Akredite kuruluşlara 2024 yılı Teklif Çağrısı döneminde tahsis edilecek hibe söz konusu kurallara göre belirlenecektir.

Hibe tahsis kuralları için lütfen tıklayınız.