2014-2017 Yıllarına Ait KA2 Stratejik Ortaklıklar- İşbirliği Projeleri Hakkında Duyuru

Sayın Yararlanıcılarımız,

 

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma (ESC) Programlarının ülkemizdeki yürütücüsü olan Ajansımız tarafından, Erasmus+ Programı - KA2 Stratejik Ortaklıklar - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği faaliyeti proje sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde bir araştırma çalışması yürütülmektedir.

 

Bahse konu çalışma kapsamında, KA2 Stratejik Ortaklıklar - İşbirliği projelerinin genel ve özel amaçları ve sonuçlarına ne seviyede ulaşıldığının nitel ve nicel ölçütler vasıtasıyla bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerine dayanarak ölçümü, analizi, değerlendirilmesi ve raporlanması yapılacaktır.

 

Bu amaçla, 2014-2017 dönemlerine ait olup tamamlanmış olan KA2 Stratejik Ortaklıklar- İşbirliği projelerimizin yasal temsilci, irtibat kişisi ve yararlanıcı e-posta adreslerine  anket bağlantısı iletilmiştir. Çalışmanın verimliliğinin artması ve elde edilen sonuçların çok yönlü olarak kullanılabilmesi için söz konusu anketin 12/05/2021 tarihine kadar doldurularak gönderilmesi önem arz etmektedir.

 

Katkılarınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI