2020 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Ek Çağrı (KA226-KA227) Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

2020 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti Ek Teklif Çağrısı kapsamında sunulan KA226 Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar ve KA227 Yaratıcılık için Ortaklıklar proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

 

Başkanlığımıza sunulan toplam 203 adet (170 KA226, 33 KA227) proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda puan sıralaması ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde; Okul Eğitimi Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar (KA226-SCH) kapsamında 13, Okul Eğitimi Yaratıcılık için Ortaklıklar (KA227-SCH) kapsamında 2 adet olmak üzere toplamda 15 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış olup 3 adet proje teklifi de yedek olarak belirlenmiştir.

 

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Proje başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir. Proje ortaklarına Başkanlığımızca ayrıca bildirim yapılmayacak olup ortaklar başvuru sahibi kurum tarafından bilgilendirilmelidir.

 

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız uzmanlarının iletişim bilgileri daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

EK-1: Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Ek Çağrı Kabul Listesi

Proje numarasına göre sıralıdır.

 

EK-2: Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Ek Çağrı Yedek Listesi

Puana göre sıralıdır.