2020 Yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Başkanlığımıza sunulan 264 başvurunun değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Program kuralları gereği, hali hazırda Mesleki Eğitim Akreditasyonu sahibi olan kurumların başvuruları kolaylaştırılmış prosedüre (light procedure) tabi tutulmuştur. Değerlendirme sonucunda 80 kurum/kuruluş Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonuna hak kazanmıştır (Ek-1 ve Ek-2).

 

Başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan adreslere e-posta yoluyla gönderilecektir.

 

Akreditasyonun geçerli olabilmesi için ekli kabul listelerinde yer alan başvuru sahiplerine bilahare gönderilecek olan Erasmus Akreditasyonu Kabul Beyanı’nın başvuru sahibi kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek-1: VET Charter Sahibi Olmayan Kurumlar/Kuruluşlara Ait 2020 Yılı Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)  

 

Ek-2: VET Charter Sahibi Kurumlar/Kuruluşlara Ait 2020 Yılı Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)