2021 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-VET) İkinci Dönem Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-VET) faaliyeti 2. başvuru dönemi kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 67 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 10 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

 

Proje başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir.

 

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurumlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız uzmanlarının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek-1: 2021 yılı Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri 2. Başvuru Dönemi Kabul Listesi (30.000 Avro)  (Proje numarasına göre sıralıdır.)  

Ek-2: 2021 yılı Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri 2. Başvuru Dönemi Kabul Listesi (60.000 Avro)  (Proje numarasına göre sıralıdır.)