2022 Yılı Erasmus+ Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-SCH) Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2022 yılı Erasmus+ Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-SCH) faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 154 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 14 proje teklifi (Ek-1, Ek-2) hibe desteği almaya hak kazanmış, 4 proje yedek (Ek-3, Ek-4) olarak belirlenmiştir.  

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup, gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurumlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız uzmanlarının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Ek-1: 2022 yılı Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları Projeleri Kabul Listesi (120.000 Avro) (Proje numarasına göre sıralıdır.)  

Ek-2: 2022 yılı Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları Projeleri Kabul Listesi (250.000 Avro) (Proje numarasına göre sıralıdır.)  

Ek-3: 2022 yılı Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları Projeleri Yedek Listesi (120.000 Avro) (Puana göre sıralıdır.)  

Ek-4: 2022 yılı Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları Projeleri Yedek Listesi (250.000 Avro) (Puana göre sıralıdır.)