2022/R1 Erasmus+ Gençlik Programı İşbirliği Ortaklıkları (KA220-YOU) ve Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-YOU) Projeleri Başvuru Sonuçları

2022 yılı R1 dönemi Erasmus+ Gençlik Programı İşbirliği Ortaklıkları (KA220-YOU) ve Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-YOU) kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 

 

Ana Eylem 2 faaliyeti altında Başkanlığımıza sunulan 150 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 26 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış, 9 proje yedek olarak belirlenmiştir.

 

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup, gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Proje başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir.

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek 1: KA210-YOU Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek 2: KA220-YOU Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek 3: KA210-YOU Yedek Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek 4: KA220-YOU Yedek Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)