2023 Yılı Teklif Çağrısı Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları (KA220-HED) Proje Başvuru Sonuçları

Sayın Başvuru Sahipleri,

Son başvuru tarihi 22 Mart 2023 olan Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İşbirliği Ortaklıkları (KA220-HED) kapsamındaki proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 135 adet başvurunun tamamı uygunluk kontrolü kriterlerini karşılayarak en az iki dış değerlendirici tarafından içerik değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Bu değerlendirme sonucunda başvurular tek bir listede aldıkları puana göre sıralanmıştır. Bütçe imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı projelerin tamamının desteklenmesi mümkün olmamıştır. Değerlendirme sonucunda hibe almaya hak kazanan kurumların listesi aşağıda Ek-1’de yer almaktadır.

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara iletilecektir. Proje başvurusu kabul edilen kurumlar ile proje uygulama ve mali yönetim konularında Proje Yönetimi Toplantısı yapılacak olup toplantının duyurusu  daha sonra ayrıca yapılacaktır. Proje başvurusu kabul edilen kurumlar, projelerinde yer alan ortak kurum/kuruluşlara proje tekliflerinin kabul edildiğini bildirmekle yükümlüdür.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Ek 1: Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek 2: Yedek Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)