2023 Teklif Çağrısı Yılı Üçüncü Başvuru Dönemi Gençlik Katılımı Faaliyeti (KA154-YOU) Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

2023 yılı Erasmus+ Gençlik Programı Gençlik Katılımı faaliyeti (KA154-YOU) kapsamında 3. başvuru döneminde sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

 

Başkanlığımıza sunulan 87 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine tabi tutularak dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 10 adet proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış; 1 adet proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.

 

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup; gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Proje başvuru sonuçlarına ilişkin bildirim başvuru formunda belirtilmiş olan e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir.

 

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurumlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız uzmanlarının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

EK1: 2023 Teklif Çağrısı Yılı 3. Başvuru Dönemi Gençlik Katılımı Faaliyeti Kabul Listesi (Proje Numarasına Göre Sıralıdır)

EK2: 2023 Teklif Çağrısı Yılı 3. Başvuru Dönemi Gençlik Katılımı Faaliyeti Yedek Listesi

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.