2023 Yılı DiscoverEU Kapsayıcılık Faaliyeti (KA155-YOU) Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

2023 yılı 2. başvuru döneminde Erasmus+ Gençlik Programı DiscoverEU Kapsayıcılık faaliyeti kapsamında sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

 

Başkanlığımıza bu kapsamda sunulan 22 proje teklifinden, uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine tabi tutularak bir dış değerlendirici tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 9 proje teklifi (EK-1) hibe desteği almaya hak kazanmış; 1 proje teklifi yedek listede (EK-2) yer almıştır.

 

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurumlara yönelik olarak çevrimiçi başlangıç toplantısı düzenlenecektir. İlgili toplantının tarihi ve saati daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir. 

 

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerekli durumlarda Başkanlığımız sözleşme aşamasında proje hibesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara e-posta yoluyla iletilecektir.

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

EK-1 Kabul Listesi (proje numarasına göre sıralıdır)

EK-2 Yedek Listesi